ШАВ V:

шав хийсэн (а. Гавшгай, гялалзуур, хөнгөн шаламгай; б. Яггүй сайн, дажгүй, зүгээр), шав дэлгэрэнгүй... (гавшгай, гялалзуур хүүхэн) - Хүүд минь энэ цовоо цолгин бүсгүй шиг, шав хийсэн хань олддог бол бас ч аятай юу гэж бодож ч үзэв. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., шав хийсэн эмээл байна яриа (дажгүй сайхан эмээл).

шав хийсэн а. Гавшгай, гялалзуур, хөнгөн шаламгай; б. Яггүй сайн, дажгүй, зүгээр
шав хийсэн хүүхэн гавшгай, гялалзуур хүүхэн
шав хийсэн эмээл байна дажгүй сайхан эмээл
Ижил үг:

ШАВ I

ШАВ II

ШАВ III:

ШАВ IV: