ШАВААРУУЛАХ

Юмыг нэг дор бөөгнөрүүлэх, овооруулах.