ШАВААСТАЙ

1. Шаваас байгаа: шаваастай хашаа (шаваас хийсэн хашаа);


2. Олон хүнтэй: байнга хүн шаваастай (байнга олон хүнтэй байдаг) - Бараан зах гэж шороон түмэн амьтан шаваастай, шороо тоосонд дэлгэрэнгүй... Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.

шаваастай хашаа шаваас хийсэн хашаа
байнга хүн шаваастай байнга олон хүнтэй байдаг