ШАВАЛДУУЛАХ

Олон хүн, амьтан, юмыг нэг дор бөөгнөрүүлэх, овооруулах, шавуулах.