ШАВАНДАХ

1. Шавангийн нүхээр алт мөнгө, сур зэргийг татаж цувих: алт шавандах (алтыг шавангийн нүхээр цувих), дэлгэрэнгүй...


2. Хагссан модон савны зайг савх модоор бөглөх.

алт шавандах алтыг шавангийн нүхээр цувих
сур шавандах сурыг шавангийн нүхээр татаж хэвшүүлэх