сур шавандах
сурыг шавангийн нүхээр татаж хэвшүүлэх