ШАВАНДУУЛАХ

1. Шаванд цувиулан татуулах;


2. Онгорхой юмны нүхийг бөглүүлэх.