ШАВАЛТ

Шавах үйлийн үр дүнг заасан нэр: шавалт сайтай (шавсан байдал сайн).