ШАВАН

1. Дархан хүний алт мөнгө цувин татах их бага нүх бүхий хавтгай төмөр хэв: дархны шаван (алт мөнгөний дэлгэрэнгүй...


2. Сурыг сүвлэн татаж, бөөрөнхийлөн хэвшүүлэх нүх бүхий эвэр, яс зэрэг зүйл; жирэв.