ШАВАЙ II

Сул сугалдарга; тээр дараа болох юмгүй: шавай хүн (тээр дараа, татлаа түлхээгүй хүн).

Ижил үг:

ШАВАЙ I