ШАВААС

Шавсан юм: шаваас хийх (юмны нүх сүвийг зуурмагаар бөглөн таглах), аргалын шаваас дэлгэрэнгүй...

шаваас хийх юмны нүх сүвийг зуурмагаар бөглөн таглах
аргалын шаваас хураасан хуурай аргалыг цас борооноос хамгаалж шавсан үхрийн нойтон баас
байшингийн шаваас байшин савны ан цавыг бөглөж бэхлэх зүйл
цементэн шаваас цементээр хийсэн шаваас
цонхны шаваас цонхны зай завсрыг бөглөх юм, зуурмаг
шаваасан чулуу шавсан, шавааралдсан чулуу