ШАВ III:

гав шав (хурдан хөдөлгөөнтэй, шаламгай гавшгай), шав шув (цохих, дэлдсэнээс болж дэлгэрэнгүй...

гав шав хурдан хөдөлгөөнтэй, шаламгай гавшгай
шав шув хийх юмны хөдөлгөөнөөс үүсэж гарах дуу чимээ
шав шав хийх шав шув хийсэн чимээ гарах
шав хийх ороолгох, шавхуурдахад гарах дуу чимээ
шав хийтэл ороолгох юмыг шав шав дуугартал ороолгох
шав хийтэл ташуурдах шав шав дуугарган ташуурдах
савааны дуу шав хийх саваагаар ороолгоход шав шав гэсэн дуу гарах
ташуурын чимээ шав хийх ташуураар ороолгоход шав гэсэн дуу чимээ гарах
Ижил үг:

ШАВ I

ШАВ II

ШАВ IV:

ШАВ V: