ШАВ I

1. Харвалга, буудлагын бай: шав буудах (бай буудах), буудлагын шав (буудлагын бай), дэлгэрэнгүй...


2. Гэр барих болон аливаа барьж байгуулах зүйлийг урьдчилан үзэж тавьсан тэмдэг; шавга: шав босгох ~ шав тавих (а. Гэр барих газар дэлгэрэнгүй...
шав буудах бай буудах
буудлагын шав буудлагын бай
бай шав харваж буудахаар босгосон зүйл
шав босгох ~ шав тавих а. Гэр барих газар дээр аргал хомоол, чулуу зэргээр тэмдэг тавих; б. Шинээр байшин барилга барих зам дээр тэмдэг тавих; в. Харвах, буудахад зориулж бай, тэмдэг босгох, тавих
гэрийн шав гэр барихаар тавьсан тэмдэг, гэрийн он авна ч гэдэг, шав босгосон газар өөр айл буухыг цээрлэдэг
шав тэмдэг гэр, байшин барихаар оноож тавьсан тэмдэг
Ижил үг:

ШАВ II

ШАВ III:

ШАВ IV:

ШАВ V: