ШАВ II

Өлмий, ёроол хэмээсэн утгатай төвөд үг.

Ижил үг:

ШАВ I

ШАВ III:

ШАВ IV:

ШАВ V: