ШАВААРАХ

Бөөгнөрөх, овоорох, цугларах: шавааран байх (овоорон байх), шавааран зогсох дэлгэрэнгүй...

шавааран байх овоорон байх
шавааран зогсох бөөгнөрөн зогсох
хогон дээр ялаа шаваарах хогон дээр ялаа бөөгнөрөн цугларах