шав хийсэн
а. Гавшгай, гялалзуур, хөнгөн шаламгай; б. Яггүй сайн, дажгүй, зүгээр