ЦААЗ

1. Оноосон ял: цаазаар аваачих (хуулийн дагуу амь насыг нь хороох), цааз зарлах дэлгэрэнгүй...(цаазыг тунхаглан мэдүүлэх), цаазын индэр [хуучирсан] (хэрэгтэнг алах, хороох газар), цаазын тавцан (цаазын индэр), цааз жаяг [хоршоо] (хууль цааз, ёс дэглэм), цааз ёс [хоршоо] (заасан тогтоосон, хууль журам) - Өөрийн жаргалыг бодож, цааз ёсон үгүй бардан байсныг санав. А.Дашням. Хүрэн дэлтийн хүүхэн., цааз зарчим [хоршоо] (хууль, дэглэм журам), цааз магтлага [хоршоо] (хууль ёс, магтаал) - Ерийн шүтээн найман хөлт цагаан тугаа, цаглашгүй бэлтгэлийн дунд залаад, цааз магтлагыг уншиж мөргөв. Шүлэгч Лувсандондовын бүтээл., цааз тангараг [хоршоо] (ёс журам, тангараг) - Цааз тангаргийн рашаанаа хүртэж, ес ес мөргөж, ерийн хүслээ дуудуулъя. Шүлэгч Лувсандондовын бүтээл., цааз хууль ~ хууль цааз [хоршоо] (а. Тогтсон дүрэм журам; б. Оноосон ял) - Цааз хууль нь чангараад байвал чамтайгаа уулзахаа болих уу даа хө. Монгол ардын дуу;


2. Мөрдөн хэвшүүлэхээр зааж тогтоосон дүрэм журам, хууль: цаазад эрсдэх (хууль зөрчлөө хэмээн шийтгүүлэх), цаазын бичиг дэлгэрэнгүй...[хуучирсан] (хууль дүрмийн эмхэтгэл), цаазын засаг [хуучирсан](Үндсэн хуульт хаант засаг), төр цааз [хоршоо] (төр болон төрөөс тогтоосон хатуу хууль дүрэм);

3. Хэн ч зөрчиж үл болох, төрийн хорио: дархан цааз (төрийн зүгээс хуулиар дархлан хамгаалсан газар).

төр цааз төр болон төрөөс тогтоосон хатуу хууль дүрэм
цаазаар аваачих хуулийн дагуу амь насыг нь хороох
цаазын бичиг

хууль дүрмийн эмхэтгэл

цаазын тавцан цаазын индэр
цаазын индэр хэрэгтэнг алах, хороох газар
цааз жаяг хууль цааз, ёс дэглэм
цааз ёс заасан тогтоосон, хууль журам
цааз зарчим хууль, дэглэм журам
цааз магтлага хууль ёс, магтаал
цааз тангараг ёс журам, тангараг
цааз хууль ~хууль цааз

а. Тогтсон дүрэм журам; б. Оноосон ял

цааз зарлах

цаазыг тунхаглан мэдүүлэх

цаазад эрсдэх

хууль зөрчлөө хэмээн шийтгүүлэх

цаазын засаг

Үндсэн хуульт хаант засаг

дархан цааз

төрийн зүгээс хуулиар дархлан хамгаалсан газар