цаазын засаг
/ хуучирсан /

Үндсэн хуульт хаант засаг