ХИЛЭМ I
/ амьтан /

Ар нь цайвар шар өнгөтэй, ам нь бага, хошуу нь шөвгөр, хатуувтар том хайрстай, цэнгэг усанд амьдардаг, зарим зүйл нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХИЛЭМ II