ХӨХ IV

Үхрийн омрууны хоёр хажууд унжсан товч мэт арьс.

Ижил үг:

ХӨХ I

ХӨХ II

ХӨХ III

ХӨХ V