ХӨХ V

Чөдрийн чагт торгоох гогцоо.

Ижил үг:

ХӨХ I

ХӨХ II

ХӨХ III

ХӨХ IV