ХӨХ II

1. Амьтны үр зулзагаа тэжээх сүүний булчирхай, хөхлүүр: хөх зангирах (уураг хөхөндөө удсанаас дэлгэрэнгүй...


2. Арьс зэргээр хийсэн угжны сүү гарах сүвтэй хэсэг.

хөх зангирах уураг хөхөндөө удсанаас зангирах, сүү нь гарахгүй болох
хөх ивлэх хүний сүү саамшран нэмэгдэх
хөх эрхэх хөхний сүү боогдож авсаар гарахгүй хавдан өвчлөх
хөх эрэх мээмээ эрэх
хөхний товч хөхний толгой
хөх дэлэн хүн, амьтны үр төлөө сүүгээр тэжээх эрхтэн
Ижил үг:

ХӨХ I

ХӨХ III

ХӨХ IV

ХӨХ V