ХӨХДӨХ I

1. Дэндүү хөх болох, дэндүү хөх болж зохимжгүй харагдах.

Ижил үг:

ХӨХДӨХ II

ХӨХДӨХ III