ХӨХДЭЙ III
/ амьтан /

Өнгө нь хөхөвтөр галбинга шувуу.

Ижил үг:

ХӨХДЭЙ I

ХӨХДЭЙ II