ХӨХДЭЙ I
/ хуучирсан /

Хөх өнгө, эрэгчин амьтны хөх зүсэм.

Ижил үг:

ХӨХДЭЙ II

ХӨХДЭЙ III