ХӨХЛҮҮ :

хөхлүү бор (эрдэнийн найман морины нэг).