ХӨХ III
/ амьтан /

Зэрлэг гахайн зулзага.

Ижил үг:

ХӨХ I

ХӨХ II

ХӨХ IV

ХӨХ V