ХАДЛАН

1. Хадаж авч мал тэжээхэд зориулан нөөцөлсөн өвс: хадлан хадах (өвс хадаж авах) - Энэ ярианаас дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс., хадлан бордоо [хоршоо] (малын идэш тэжээлийн зүйл), хадлан өвс ~ өвс хадлан [хоршоо] (а. Өвс ногоо өтгөн ургасан газар; б. Мал тэжээхээр бэлтгэж нөөцөлсөн өвс), хадлан тариалан [хоршоо] (гурил будаа хийх, мал амьтан тэжээхээр бэлтгэж авсан тариа ногоо) - Юу гэвэл энэ нэгдлийнхэн хадлан тариалан, тэрэг техник хөдөлгөдөг ажилд монгол дээл өмсөхөө байгаад уджээ. С.Эрдэнэ. Эзэн., хадлан өвс хэрэгтэй гэхээсээ, хадуур багажаа сайн бэлтгэ [зүйр цэцэн үг] (ажил хийхээс өмнө бэлтгэл хэрэгтэй гэсэн санаа), хадлангүй малчин өвөлдөө зүдэрнэ, ханьгүй хүн өтлөхдөө зүдэрнэ [зүйр цэцэн үг] (малчин хүн өвс тэжээл нөөцлөхийн чухлыг сургасан хэллэг);


2. Байгалийн болон таримал ургамлыг хадаж өвс бэлтгэх зориулалттай талбай - Манай орон эрс тэс эх газрын уур амьсгалтай учир зарим зун хур дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., хадлангийн ангилал (ургах орчин нөхцөл, ургамлын бүрэлдэхүүнийг харгалзан ангилан талбайг бүлэглэх), хадлангийн сэлгээ (хадлангийн талбайн бүтэц бүрэлдэхүүн, бүтээмж, шимт чанарыг үл бууруулах, он удаан жил зохистой ашиглах зорилгоор хадлангийн талбайг жил жилээр эсвэл тодорхой хугацаагаар зонхилох ургамлын хөгжлийн үе шатаар сэлгэн өнжөөн хадах арга);

3. Өвс тэжээл бэлтгэж авах ажил - Энэ суманд анх хэдэн жилийн өмнө ирэхэд хадлан дээр ажиллаж байсан Балдан гэдэг залуу байв.дэлгэрэнгүй...., хадландаа гарах (өвс тэжээл бэлтгэж авах ажилдаа гарах), хадлангийн бригад (хэд хэдээрээ нийлэн өвс хадах хэсэг).

хадлан хадах өвс хадаж авах
хадлан бордоо малын идэш тэжээлийн зүйл
хадлан өвс ~ өвс хадлан

а. Өвс ногоо өтгөн ургасан газар; б. Мал тэжээхээр бэлтгэж нөөцөлсөн өвс

хадлан тариалан гурил будаа хийх, мал амьтан тэжээхээр бэлтгэж авсан тариа ногоо
хадлан өвс хэрэгтэй гэхээсээ хадуур багажаа сайн бэлтгэ ажил хийхээс өмнө бэлтгэл хэрэгтэй гэсэн санаа
хадлангүй малчин өвөлдөө зүдэрнэ ханьгүй хүн өтлөхдөө зүдэрнэ малчин хүн өвс тэжээл нөөцлөхийн чухлыг сургасан хэллэг
хадлангийн ангилал ургах орчин нөхцөл, ургамлын бүрэлдэхүүнийг харгалзан ангилан талбайг бүлэглэх
хадлангийн сэлгээ хадлангийн талбайн бүтэц бүрэлдэхүүн, бүтээмж, шимт чанарыг үл бууруулах, он удаан жил зохистой ашиглах зорилгоор хадлангийн талбайг жил жилээр эсвэл тодорхой хугацаагаар зонхилох ургамлын хөгжлийн үе шатаар сэлгэн өнжөөн хадах арга
хадландаа гарах өвс тэжээл бэлтгэж авах ажилдаа гарах
хадлангийн бригад хэд хэдээрээ нийлэн өвс хадах хэсэг