ХАДЛАНШИХ

1. Өвс ногооны болц гүйцэх шинж орох;


2. Өвс хадлангийн ургац сайжрах.