ХАДРАН
/ амьтан /

Бие бага боловч ясархаг, сэлбүүр үзүүртэй нэгэн зүйл загас, голын усанд төрнө.