ХАДУУЛАХ I

Хадаас мэтээр бэхлүүлэх: хадаас хадуулах (хадаасаар бэхлүүлэх), мод хадуулах (модоор дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Утас, олс, шөрмөс зэргээр оёж бэхлүүлэх;
3. [шилжсэн] Бичвэрийн ард бусад холбогдох мэдээллийг хавсруулах;
4. Хадах аргаар хүнийг шийтгэн алуулах - Амбагай хаан Алтан хааны арга мэхэнд орж зочлон очоод баригдаж модон илжгэн дээр хадуулан аль муугаар дэлгэрэнгүй... Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.

хадаас хадуулах хадаасаар бэхлүүлэх
мод хадуулах модоор бэхлүүлэх
Ижил үг:

ХАДУУЛАХ II