ХАДЛАНЖИХ

1. Мал тэжээх өвс хадаж авах газартай болох;


2. Өвс ногоо сайн гарах, газрын гарц сайн гарах.