АЛД I
/ хуучирсан /

Хоёр гарыг хөндлөн сунгаж хэмжих уртын хэмжүүр, нэг алд нь ойролцоогоор нэг метр жаран сантиметртэй тэнцэнэ - дэлгэрэнгүй...

алд дэлэм

бүтэн хагас алд, ойролцоогоор хоёр метр дөчин сантиметртэй дүйнэ

мухар алд хагас алд
үзүүр алд ойролцоогоор жаран сантиметр орчим
алд дэлэм алдах

маш том алдах

алдыг аваад дэлэм дээр, атгыг аваад чимх дээр алив ажил үйлсийн ихэнхийг нь хийчхээд, үлдсэн багад нь хойргоших, залхуурах гэсэн санаа
ахаа алд хүндэл

ахмадаа ихэд хүндэл гэсэн санаа

Ижил үг:

АЛД II