АЛДАА

1. Жам ёс, хууль дүрэм, сахилга зөрчсөн нь - Сайн хүнийг шилсээр, сайхан амьдрал эрсээр, аль нь ч үгүй өтлөх, дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр., алдаа гаргах (зөрчил дутагдал гаргах), алдаа хийх (алдах, дутагдал гаргах) - Бөөн хар алдаа хийснээ сая ухаарчээ. Б.Нямаа. Арандалынхан., алдаагаа хүлээх (алдаагаа ухамсарлах, буруугаа хүлээх), бичгийн алдаа (бичгийн мадаг), номын алдаа (номын мадаг), зөв бичих дүрмийн алдаа (зөв бичих дүрмийг зөрчсөн үйлдэл);


2. Осол, эндэгдэл, гэм дутагдал: алдаа завхрал (а. Ажил хэргийн ёс бус үйл ажиллагаа; б. Хуулиар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчих үйл дэлгэрэнгүй...
алдаа гаргах зөрчил дутагдал гаргах
алдаа хийх алдах, дутагдал гаргах
алдаагаа хүлээх алдаагаа ухамсарлах, буруугаа хүлээх
бичгийн алдаа бичгийн мадаг
номын алдаа номын мадаг
алдаатай наймаа ашиггүй наймаа
алдаа завхрал а. Ажил хэргийн ёс бус үйл ажиллагаа; б. Хуулиар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчих үйл ажиллагаа
зөв бичих дүрмийн алдаа

зөв бичих дүрмийг зөрчсөн үйлдэл

алдаа дутагдал

буруу үйлдэл

алдаа мадаг осол эндэл
алдаа оноо

зөв буруу үйлдэл

алдаа ташаа алдсан эндсэн зүйл, буруу зүйл
алдаа эндэгдэл

алдаж эндсэн байдал

алдаа гэдэг ухаан муутынх, алдуурна гэдэг уяа муугийнх

сайн бодож төлөвлөөгүй хийсэн ажил үйл буруудаж, сөрөг муу үр дагавар авчирдаг гэсэн санаа