АЛДАГДАХ

1. Хаягдах, гээгдэх, алдах: алдагдсан мал (алдсан мал), санал алдагдах (урам дэлгэрэнгүй...


2. Санаа сэтгэл тавгүйрхэх, үймрэх, хэвийн бус болох: сэтгэл алдагдах (сэтгэл үймрэх) - Ер санаа сэтгэл алдагдаж, явдал зорилгоо дэлгэрэнгүй... Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд.

алдагдсан мал алдсан мал
санал алдагдах урам хугарах
сэтгэл алдагдах сэтгэл үймрэх