АЛДАНГИ

1. [хуучирсан] Монголын хуучны хууль цаазад хэрэглэж байсан шийтгэлийн төрөл, малаар торгох нэгж;


2. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүд бодох шимтгэл: алданги тооцох (хугацаа хэтэрвэл хүү тооцох).