АЛДАРШИХ

Олон түмэнд хүндлэгдэн нэр нь дуурьсах, алдар нэр нь түгэх: нэр алдарших (нэр нь дуурьсах) - дэлгэрэнгүй...

нэр алдарших нэр нь дуурьсах
олонд алдарших олонд нэр нь түгэн танил болох
хэлснээ ажил болговол хийсэн бүхэн нь алдарших алдар нэр ажил хөдөлмөрийн сайнаар бүтдэг гэсэн санаа
удмаараа алдаршдаггүй, ухаанаараа алдаршдаг

амьдралд уг удмаас илүү ухаан чухал гэсэн санаа