АЛДАС II

Мал төллөх цагаас өмнө гарсан төл.

Ижил үг:

АЛДАС I

АЛДАС III