АЛДАШ
/ хуучирсан /

Алдас - Тайзу өгүүлрүүн, буга гөрөөсийг битгий угт, буруулсан дайсныг бүү нэх хэмээсэн нь боогдон хавчигдваас дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., алдаш алдас [хоршоо] (алдал эндэл гаргахгүй газарт алдаа дутагдал гаргах нь).