АЛДВАР
/ яриа /

Худалдаа наймаа хийхдээ бусдад хонжуулсан зүйл, алдагдал.