АЛДЛУУЛАХ

1. Хоёр гарыг сунгуулах - Тэдний дээлийн ханцуйгаар урт мод шургуулан алдлуулж хүлээд байцаан тамласан учраас дэлгэрэнгүй...Л.Ванган. Талын цуурай., гар алдлуулах (хоёр гарыг нь сунган дэлүүлэх);


2. Алдаар хэмжүүлэх: олс алдлуулах (олсоор алдлан хэмжүүлэх).

олс алдлуулах олсоор алдлан хэмжүүлэх
гар алдлуулах хоёр гарыг нь сунган дэлүүлэх