АЛДУУЛ

1. Алдагдсан мал, юм: алдуул мал (уул сүргээсээ тасарч өөр газар нутагшиж идээшсэн эзэнгүй мал) - дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд., алдуул эрэх (алдсан мал, юмаа хайх);


2. Ам дамжсан сул үг: Адуул үг аюултай. Яриа.

алдуул мал уул сүргээсээ тасарч өөр газар нутагшиж идээшсэн эзэнгүй мал
алдуул эрэх алдсан мал, юмаа хайх