АЛДУУЛАХ I

1. Барьсан, уясан зүйлийг тавиулах, тайлуулах: барьц алдуулах (а. Барьсан барьцыг тавиулах; б. Мэгдэн дэлгэрэнгүй...


2. Аргалан гэнэдүүлэх: ам алдуулах (гэнэ сэрэггүй байхад нь хэлүүлж авах), хөл алдуулах (а. Баяр хөөр болгох; б. дэлгэрэнгүй...
барьц алдуулах

а. Барьсан барьцыг тавиулах; б. Мэгдэн сандаргах

гараас алдуулах гараас унагах
ам алдуулах гэнэ сэрэггүй байхад нь хэлүүлж авах
хөл алдуулах а. Баяр хөөр болгох; б. Гишгэдэл алдуулах
цус алдуулах

цус ихэд гарч тогтохгүй болгох

алийг нь алдуулах айлгаж сандраах, мэгдүүлэх
бажга алдуулах

сандраах, тэвдүүлэх

Ижил үг:

АЛДУУЛАХ II