АЛЖААЛ
/ бичиг /

1. Алжаах үйлийн нэр, биеийн ядаргаа, зүдрэл: алжаалаа тайлах (ядаргаагаа гаргах), алжаалыг дэлгэрэнгүй... (ядрахыг үл тоох), аяны алжаал (аяны ядаргаа), биеийн алжаал (биеийн чилээ, ядаргаа) - Хөл хөнгөрч биеийн алжаал гарсан байлаа. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., алжаал зүдрэл [хоршоо] (биеийн ядаргаа, зүдэл), алжаал ядаргаа [хоршоо] (ядарч зүдрэх нь), алжаал ядрал [хоршоо] (алжааж ядрах нь) - Бүтэн хагас мянга илүү модны газар аялах аянчдын алжаал ядрал их буй заа. А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн;


2. Сэтгэлийн зүдэл, зориг санааны цөхрөл: сэтгэлийн алжаал (сэтгэлийн цөхрөл).

алжаалаа тайлах ядаргаагаа гаргах
алжаалыг умартах

ядрахыг үл тоох

аяны алжаал

аяны ядаргаа

биеийн алжаал биеийн чилээ, ядаргаа
алжаал зүдрэл

биеийн ядаргаа, зүдэл

алжаал ядаргаа ядарч зүдрэх нь
алжаал ядрал алжааж ядрах нь
сэтгэлийн алжаал

сэтгэлийн цөхрөл