АЛЖААС I

Зүдрэл, ядрал - Улсын эзэн хаан байтал, ёсгүй муу алжаас үйлэнд автсан минь бас нэг буруу болов. дэлгэрэнгүй... алжаас арилах (зүдрэл арилах).

Ижил үг:

АЛЖААС II