АЛЖУУРАНГУЙ

Алжуурсан байдалтай, алжуурах янзтай.