ХЭНЗ

1. Малын төл зохих хугацаанаас хожим, орой төрсөн төл: хэнз хурга (хожуу гарсан хурга) - Миний дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Миний хэнз хурга., хэнз төлөөр хуц битгий тавь, хэрүүлч хүнээр ноён битгий тавь [зүйр цэцэн үг] (хэрүүлч хүн ноён болж чадахгүй гэсэн санаа);


2. Намаршиж цаг орой болсон хойно ургасан ногоо: хэнз ногоо (намар сэрүү орсон хойно ургасан нялх ногоо) - Хажуухнаас царцаахайн дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг;

3. Аливаа зүйлийн ид хөг өнгөрсөн хойно: хэнз өрөм (намар сэрүүн цагт хураасан өрөм);
4. Буурай, бөлгөн: хэнз хүүхэд (нас ахисан хойно гарсан хүүхэд) - Чамайг хэн хэнз хүүхэд цувуул гэсэн юм бэ? гээд дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.

хэнз хурга хожуу гарсан хурга
хэнз төлөөр хуц битгий тавь хэрүүлч хүнээр ноён битгий тавь хэрүүлч хүн ноён болж чадахгүй гэсэн санаа
хэнз ногоо намар сэрүү орсон хойно ургасан нялх ногоо
хэнз өрөм намар сэрүүн цагт хураасан өрөм
хэнз хүүхэд нас ахисан хойно гарсан хүүхэд