ХЭНЗДЭХ

1. Хэтэрхий орой төллөх ба ургах;


2. [шилжсэн] Хүүхдийн дэндүү нярай, нялх буурай бөлгөн болох.