ХЭНТЭГТЭЙ

1. Хүний уур уцаар ихтэй;


2. [шилжсэн] Морь, малын толгойдоо хүргэх дургүй, хориг зантай.