ХЭНТЭГЛЭХ

1. Хүний хэнтэг зан авир гаргах, уурлаж уцаарлах;


2. [шилжсэн] Морь, малын толгойдоо хүргэхгүй хориг зан гаргах: морь хазаарлуулахгүй хэнтэглэх (морь толгойдоо хазаар хүргүүлэхгүй дэлгэрэнгүй...